Kancelaria

ogłoszenia duszpasterskie na 26.I.2020r.

Święto Ofiarowania Pańskiego
26 styczeń 2020 rok

1. W minionym tygodniu zakończyliśmy odwiedziny naszych Parafian z racji Kolędy. Podczas tegorocznej Kolędy przyjęło nas 1055 rodzin, to znaczy 52% Parafian. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim rodzinom i parafianom, którzy przyjęli nas z otwartym i radosnym sercem. Serdecznie dziękujemy za Waszą gościnność, za możliwość wspólnej modlitwy i za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła. Rodzinom, które ugościły kapłana dziękujemy i prosimy Boga, aby udzielił Wam swego obfitego błogosławieństwa, pomyślności w życiu i opieki Matki Bożej Niepokalanej Maryi.

2. W czwartek 30 stycznia o godzinie 18.00 w kaplicy plebanii odbędzie się Katecheza Biblijna. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem treści Pisma Świętego.

3. W sobotę o godzinie 8.00 będzie Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wynagradzające.

4. W następną niedzielę będziemy przeżywali święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie gromnic. Zachęcamy, aby po przyjściu z kościoła pobłogosławić swoje mieszkanie robiąc znak krzyża zapaloną gromnicą. Święto Ofiarowania Pańskiego to również dzień modlitwy i pomocy klauzurowym klasztorom w Polsce. Z tej racji do puszek będzie zbierana ofiara na klasztory klauzurowe.

5. W niedzielę 2 lutego w kaplicy plebanii o godzinie 11.00 odbędzie się Katecheza dla młodzieży z klas VII i VIII, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii.

6. Zmarli: Ś.P. Stanisław Podsiadło l.65 z ul. Jodłowej.
Ś.P. Zygmunt Sarota l.66 z ul. Wojska Polskiego.

intencje mszy świętych 26.I – 2.II – 2020 r.

NIEDZIELA 26 Styczeń – III Niedziela Zwykła
8.00 – Za Ś.P. Helenę Lenart – od rodziny Sarwów
10.00 – Za Ś.P. Lidię i Edwarda Polis – od wnuczki z rodziną
11.30 – Za Parafian
18.00 – Za Ś.P. Ryszarda Sołtysika – od żony z rodziną

PONIEDZIAŁEK 27 Styczeń
8.00 – Za Ś.P. Adama Kaznowskiego – od uczestników pogrzebu
17.00 – Za Ś.P. Mariannę Szczęsną – od wnuczki Beaty z rodziną

WTOREK 28 Styczeń – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
8.00 – Za Ś.P. Mieczysława Różalskiego w 24 r. śm.
17.00 – Za Ś.P. Danutę Kozłowską – od rodziny Wiatrów

ŚRODA 29 Styczeń
8.00 – Za Ś.P. Reginę Urgacz w r. śm.
17.00 – Za Ś.P. Mariannę Szczęsną – od wnuczki Wioli z mężem i dziećmi

CZWARTEK 30 Styczeń
8.00 – Za Ś.P. Dariusza Cierpiała – od uczestników pogrzebu
17.00 – Za Ś.P. Tadeusza Florczyka – od sąsiadów

PIĄTEK 31 Styczeń – Wspomnienie św. Jana Bosko
8.00 – Za Ś.P. Stanisława Pozorskiego – od Janusza i Pawła Kajdan z rodziną
17.00 – Za Ś.P. Mariannę Szczęsną – od wnuczki Beaty i Agnieszki z rodzinami

SOBOTA 1 Luty
8.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
17.00 – Za Ś.P. Mariannę Szczęsną – od wnuka Roberta z żoną i synem

NIEDZIELA 2 Luty – Święto Ofiarowania Pańskiego
8.00 – W intencji Wspólnoty Różańcowej
10.00 – Za Ś.P. Stanisława Włosowicza w 2 r. śm. – od żony i córki
11.30 – O powrót do zdrowia i łaskę zdrowia, o Boże błogosławieństwo dla Mieczysława, oraz o Boże błogosławieństwo dla Mileny z okazji 25 r. urodzin
18.00 – Za Ś.P. Genowefę, Edmunda, Andrzeja Brymerów

Życzenia bożonarodzeniowe

wp_20161224_13_27_37_proŚwięta Rodzino polecamy Twej opiece nasze rodziny

jc3b3zef

Wszystkim, Drogim Parafianom, Ludziom Chorym i Samotnym, Kochanym Dzieciom i Drogiej Młodzieży
Życzymy,
głębokiej radości ze spotkania z Jezusem, udziału w pokoju,
Który przynosi nam Boże Dziecię,
Nadziei otwartej
na ofiarną miłość,
Wszelkiego dobra płynącego z Bożego skarbca

Życzymy Wam, aby w Waszych domach i w Waszych Rodzinach atmosfera Świąt Bożego Narodzenia trwała przez cały rok.

Wasi duszpasterze

Adwent

 

Zobacz obraz źródłowyW niedzielę, 1 grudnia rozpoczął się adwent, okres w Roku Liturgicznym, który przygotowuje wiernych kościoła chrześcijańskiego do Świąt Bożego Narodzenia. Na czym polega adwent? Dlaczego w czasie adwentu w kościołach odprawia się roraty? Po co w kościołach są wieńce adwentowe z czterema świecami?
Adwent to okres obchodzony w kościołach chrześcijańskich, który rozpoczyna się od pierwszych nieszporów w pierwszą niedzielę adwentu, przypadającą cztery tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia. Adwent trwa do Wigilli Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.

Na czym polega adwent?
W tym czasie wierni oczekują na powtórne przyjście Zbawiciela – narodziny Jezusa Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. W okresie adwentu kapłan zakłada do Mszy świętej ornat, czyli szatę w w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi.

Adwent jest oczekiwaniem na powtórne przyjście Chrystusa, ale żeby go godnie przeżyć każdy wierny musi poświęcić czas na modlitwę, post i jałmużnę. Adwent jest okresem radosnego oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w roratach oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Okres ten nie jest czasem pokuty w takim wymiarze jak Wielki Post, ale posiada swoisty charakter refleksyjny.

Roraty to Msza Święta za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki. W czasie tej mszy zapala się specjalnie na tę okazję przygotowaną świece, przewiązaną błękitną wstążką, która przypomina nam Maryję. Tę świece nazywamy roratką. Roraty w naszym kościele są o g. 8.00. Wyjątkowo dla dzieci we wtorki i środy o g. 17.00. Zapraszamy do udziału w tej pięknej liturgicznej tradycji, przez którą możemy lepiej przygotować się do duchowego przeżycia świąt.

DZIEŃ  SPOWIEDZI  ADWENTOWEJ  W  NASZEJ  PARAFII  BĘDZIE  W  ŚRODĘ  11  GRUDNIA. Zaproszeni spowiednicy będą służyć w konfesjonałach rano od 7.30 – 9.00 i po południu od 16.30 – 18.00.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi

thKościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia.
Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego.
Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie również nie był dotknięty grzechem.
Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Ineffabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam następującą formułę: „Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.
Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela MthAA9D0A8Yaryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.
Według wiary katolickiej każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten jest „przenoszony” wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu – o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii – została pozbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Grzech pierworodny – jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego – nie jest popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero chrzest święty.
Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją „Pełna łaski” (Łk 1,28). Kościół naucza, że wypadało aby Ta, która miała stać się „Matką swojego Stworzyciela” i Zbawiciela świata była w sposób szczególny przygotowana przez Boga. „Niepokalanie poczęta” oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.
Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co oddala ich od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumiejącą i współczującą. Prawda o niepokalanym poczęciu jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, i jakie ma plany wobec każdego: doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.
Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny ma wielowiekową tradycję. Teologiczny spór na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali się już św. Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-200), a zwłaszcza św. Augustyn (354-430) natomiast przeciwny mu był w późniejszym czasie m.in. św. Tomasz z AkwthCI83MUKFinu (1224-1274). W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, choć nie miały one jeszcze rangi dogmatu. W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie. W 1661 r. na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV papież Aleksander VII wydał bullę, w której streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia używając tam słów, które Pius IX powtórzył w swojej formule dogmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Kościele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta w objawieniu Bożym, którą nauczycielski urząd Kościoła (papież lub sobór) przekazuje w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym. Dogmaty są niezmienne, mogą natomiast być coraz głębiej przez Kościół poznawane, dlatego też ich formuła może być uściślana. Jak pisze św. Tomasz z Akwinu, dogmat ujmuje prawdę, która przekracza zdolność naszego poznawania i pojęciowania. Ukazuje prawdę, która nie jest w ten sposób wyczerpana, ale do poznania której dążymy.
Jak dotąd ostatni dogmat ogłosił w 1950 r. papież Pius XII. Zawarty on jest w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus” i głosi, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą.

1 Listopada – Wszyscy święci w niebie mają dziś swoje święto

Znalezione obrazy dla zapytania: uroczystość wszystkich świętych"Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy – Liturgii Godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni „reprezentują”. Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Informacje dla bierzmowanych

ZGŁOSZENIE DO  BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata i uczestniczy w nim młodzież z klas siódmych i ósmych. Sakrament Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup pod koniec klasy ósmej. Młodzież zgłasza się na Listę Bierzmowanych. W październiku zaczną się spotkania formacyjne przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci otrzymają „Indeks Bierzmowanego”, w którym odnotowuje się uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w nabożeństwach i w katechezach. Przygotowanie do bierzmowania kończy się rozmową dopuszczającą do przyjęcia Sakramentu.

SPOTKANIA  FORMACYJNE

Katechezy dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w pierwszym roku okresu przygotowawczego ( klasy VII ) odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00 w kaplicy plebanii. Młodzież uczestnicząca w katechezach w drugim roku ( klasy VIII ) ma spotkania w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00 w kaplicy plebanii.

informacje o pierwszej komunii świętej

ZGŁOSZENIE  DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII

Rodziców dzieci z klas trzecich, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii prosimy o zabranie Deklaracji Dziecka Pierwszokomunijnego i wypełnienie jej w domu. Rubrykę dotyczącą Chrztu Świętego dziecka wypełnia parafia, w której dziecko przyjęło chrzest. Deklarację oddajemy na spotkaniu, które odbędzie się w naszym kościele 29 września po Mszy Świętej o godzinie 11.30. Złożenie wypełnionej Deklaracji Dziecka Pierwszokomunijnego jest równoznaczne z wpisaniem go na Listę Dzieci Komunijnych.

Deklaracje można zabrać z Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania, lub w zakrystii kościoła po Mszy Świętej.

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

Spotkania z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii będą się odbywały w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 11.30:

Od lutego termin spotkań z rodzicami będzie uzgadniany na bieżąco.

WYDARZENIA  LITURGICZNE  PRZYGOTOWUJĄCE  DO  UROCZYSTOŚĆI  PIERWSZEJ  KOMUNII ŚWIĘTEJ

2. luty godzina 11.30 – Poświęcenie świec chrzcielnych

8. marzec godzina 11.30 – Poświęcenie Książeczek Modlitewników

1 maj godzina 16.00 – Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego i Pierwsza Spowiedź Dzieci

3 maj 2020 r. godzina 11.30 – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

4 – 8 maja – godzina 17.00 – Biały Tydzień

Poświęcenie pojazdów mechanicznych

Weź udział w Akcji św. Krzysztof.

Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry.
Pomóż polskim misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych.

Poświęcenie  wszelkich pojazdów

Błogosławieństwo kierowców i podróżujących

 niedziela

21 lipiec 2019 r.

  po każdej Mszy Świętej

Modlimy się za ofiary wypadków samochodowych. Prosimy Boga, aby udzielił wszystkim kierowcom rozwagi w prowadzeniu pojazdów i otoczył swoją opieką wszystkich podróżujących na polskich drogach i szlakach. Przy poświęceniu pojazdów można złożyć dobrowolną ofiarę na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy pracujących w trudnodostępnych parafiach.

Miva_polska_3

inf_r6

t6

Wakacyjne zmiany czasu opdprawiania nabożeństw i pracy kancelarii

Od 1 lipca do DSC0235131 sierpnia zostaje wprowadzony wakacyjny porządek odprawiania nabożeństw i czasu urzędowania Kancelarii Parafialnej.

Msze Święte w niedziele w czasie wakacji są odprawiane o godzinie 8.00, 10.00 i 18.00. W powszednie dni tygodnia Msze Święte są tylko rano o godzinie 8.00. Do Sakramentu Spowiedzi Świętej można przystąpić 15 minut przed każdą Mszą Świętą.

Kancelaria Parafialna we wszystkie wakacyjne środy będzie nieczynna.

W lipcu i sierpniu w pierwsze piątki miesiąca nie ma adoracji z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie od trudności duchowych.

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM SPOKOJNYCH I POGODNYCH WAKACJI. PAMIĘTAJMY ZAWSZE O NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ.