Ogłoszenia

ogłoszenia duszpasterskie na 1. XII. 2019 r.

I Niedziela Adwentu
1 grudzień 2019 rok

1. Rozpoczynamy dzisiaj Adwent. Czas oczekiwania na przyjście do nas Boga w osobie Dzieciątka Jezus. Wyrazem naszego czuwania i przygotowania swojej duszy na spotkanie z Jezusem będzie Spowiedź Święta. Dzień Adwentowej spowiedzi będzie w naszym kościele w środę 11 grudnia. Msze Święte Roratnie będą o godzinie 17.00. Dla dzieci pierwszokomunijnych Roraty będą we wtorki i czwartki o godzinie 18.00. Rozpoczęliśmy też nowy rok liturgiczny, który ma nas przybliżyć do tajemnicy Eucharystii i zażyłej komunii z Bogiem.
2. W tym tygodniu będzie Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W czwartek o g. 17.30 w kaplicy plebanii będzie przed Najświętszym Sakramentem Święta Godzina adoracji i modlitwy o powołania kapłańskie. W piątek o g. 8.00 będzie Msza Święta wynagradzająca NSPJ, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Wynagradzające NSPJ. Po Mszy Świętej o godzinie 17.00 w kościele będzie adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie od trudności duchowych, zakończona błogosławieństwem indywidualnym Najświętszym Sakramentem. Prosimy, aby do tej modlitwy przystąpić przygotowanym duchowo przez spowiedź św. Spowiadać będziemy w piątek rano od 7.30, a po południu od godziny 16.30 – 18.00. Chorych w domach odwiedzimy z posługą sakramentalną w godzinach 9.00 – 10.30. W sobotę o g. 8.00 będzie Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. Już po raz XXVI zapłonie świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pod hasłem „ŚWIECA, KTÓRA TWORZY POLSKĄ WIGILIĘ”. Stanie się ona w naszych rodzinach symbolem solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa. Wolne miejsce przy wigilijnym stole nie jest tylko pustym gestem ale w tym symbolu zapalonej świecy jest mały człowiek – dziecko, któremu przyszliśmy z pomocą. Każdy, kto nabywa świecę, ma świadomość, że czyni coś dobrego. Płomień tej świecy, jest czytelnym znakiem realizacji miłości miłosiernej. Miłości, której potrzebują rodziny a w szczególności dzieci. Przy wyjściu z kościoła możemy zakupić taką świece w cenie 6 zł za małą i 15 zł za dużą. Można też zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.
4. Dzisiaj przed naszym kościołem, za zgodą Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu rodzice chorego Pawła przeprowadzają zbiórkę środków pieniężnych na leczenie swojego dziecka. Możemy im pomóc ofiarując dobrowolne datki.
5. Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii złożyła na potrzeby naszego kościoła ofiarę w wysokości 1000 zł. Wszystkim ofiarodawcom ze Wspólnoty Różańcowej na ręce Pani Zelatorki Przewodniczącej Janiny składamy serdeczne podziękowanie.
6. Dziękujemy Paniom z Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka za tak liczny udział w sprzątaniu kościoła i kaplicy plebanii, oraz za zaangażowanie w porządkowaniu terenu wokół kościoła. Niech sam Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzy was i wasze rodziny swym błogosławieństwem i opieką. W grudniu prosimy o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła mieszkańców ul. Kalinowej 33 – 55.

7. Zmarł Ś.P. Jan Juszkiewicz l.57 z ul. Traugutta.

plan kolędy 2020

C + M + B + 2020
Christus Mansionem Benedicat
Niech Chrystus Ten Dom Błogosławi

Piątek 27.12.2019
I ksiądz: 10.00 – ul. Traugutta po stronie kolei od wiaduktu
II ksiądz: 10.00 – ul. Traugutta po stronie kolei i ul. Bielska – od kościoła

Sobota 28.12.2019
I ksiądz: 10.00 – ul. Traugutta numery nieparzyste od wiaduktu
II ksiądz: 10.00 – ul. Traugutta, Wrocławska, Dębowa, Krynicka, Lisia Góra, Rzeszowska

Poniedziałek 30.12.2019
I ksiądz: 10.00 – ul. Kujawska i Okulickiego 8
II ksiądz: 10.00 – ul. Bronowa i Okulickiego 4,5,6,7

Czwartek 2.01.2020
I ksiądz: 10.00 – ul. Traugutta 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30
16.00 – ul. Wojska Polskiego 134, 136
II ksiądz: 10.00 – ul. Wojska Polskiego 123, 138, domy od 201-225
16.00 – ul. Wojska Polskiego 126, 128

Piątek 3.01.2020
I ksiądz: 10.00 – ul. Wojska Polskiego 130
II ksiądz: 10.00 – ul. Wojska Polskiego 132

Sobota 4.01.2020
I ksiądz: 10.00 – ul. Jodłowa
II ksiądz: 10.00 – ul. Wrzosowa

Wtorek 7.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 1
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 3

Środa 8.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 5
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 7

Czwartek 9.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 2, 4, 6, 8, 10, 53 i 55
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 17, 19, 21, 23
Piątek 10.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 9, 11, 13, 15
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 25, 27, 29, 31

Sobota 11.01.2020
I ksiądz: 10.00 – ul. Kalinowa 43, 45, 47, 49, 51
II ksiądz: 10.00 – ul. Kalinowa 33, 35, 37, 39, 41

Poniedziałek 13.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 57, 59, 61, 63
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 65, 67, 69, 71

Wtorek 14.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 83, 95, 87
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 73, 75, 77, 79

Środa 15.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 99, 101, 103, 105
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 89, 91, 93, 95, 97

Czwartek 16.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 115, 117, 119, 121, 123, 125
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 107, 109, 111, 113

Piątek 17.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 127, 129, 131, 133
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 135, 137, 139, 141

Sobota 18.01.2020
I ksiądz: 10.00 – ul. Kalinowa 143, 145, 147, 149, 151
II ksiądz: 10.00 – ul. Kalinowa 153, 155, 157, 159

Poniedziałek 20.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 169, 171, 173, 175, 177
II ksiądz: 15.00 – ul. Kalinowa 161, 163, 165, 167

Wtorek 21.01.2020
I ksiądz: 15.00 – ul. Św. 12, 14, 16, 18
II ksiądz: 15.00 – ul. Św. Stanisława 2, 4, 6, 8, 10
Według tradycji liturgicznej w Polsce na Kolędę przygotowujemy stół, nakryty białym obrusem, na stole ustawiamy krzyż i świece, oraz naczynie z wodą święconą. Jest to symbol ołtarza, przy którym kapłan gromadzi wiernych w domowym kościele, bo dom rodzinny jest znakiem całej Wspólnoty Kościoła.
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjąć Kolędy w wyznaczonym terminie, a chciałyby prosić kapłana o błogosławieństwo domu mogą się zgłosić w celu uzgodnienia dogodnej daty Wizyty Duszpasterskiej.

Informacje dla bierzmowanych

ZGŁOSZENIE DO  BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii trwa dwa lata i uczestniczy w nim młodzież z klas siódmych i ósmych. Sakrament Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup pod koniec klasy ósmej. Młodzież zgłasza się na Listę Bierzmowanych. W październiku zaczną się spotkania formacyjne przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Kandydaci otrzymają „Indeks Bierzmowanego”, w którym odnotowuje się uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w nabożeństwach i w katechezach. Przygotowanie do bierzmowania kończy się rozmową dopuszczającą do przyjęcia Sakramentu.

SPOTKANIA  FORMACYJNE

Katechezy dla kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w pierwszym roku okresu przygotowawczego ( klasy VII ) odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00 w kaplicy plebanii. Młodzież uczestnicząca w katechezach w drugim roku ( klasy VIII ) ma spotkania w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00 w kaplicy plebanii.

informacje o pierwszej komunii świętej

ZGŁOSZENIE  DZIECKA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII

Rodziców dzieci z klas trzecich, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii prosimy o zabranie Deklaracji Dziecka Pierwszokomunijnego i wypełnienie jej w domu. Rubrykę dotyczącą Chrztu Świętego dziecka wypełnia parafia, w której dziecko przyjęło chrzest. Deklarację oddajemy na spotkaniu, które odbędzie się w naszym kościele 29 września po Mszy Świętej o godzinie 11.30. Złożenie wypełnionej Deklaracji Dziecka Pierwszokomunijnego jest równoznaczne z wpisaniem go na Listę Dzieci Komunijnych.

Deklaracje można zabrać z Kancelarii Parafialnej w godzinach jej urzędowania, lub w zakrystii kościoła po Mszy Świętej.

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

Spotkania z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii będą się odbywały w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 11.30:

27. październik

24. listopad

Od lutego termin spotkań z rodzicami będzie uzgadniany na bieżąco.

WYDARZENIA  LITURGICZNE  PRZYGOTOWUJĄCE  DO  UROCZYSTOŚĆI  PIERWSZEJ  KOMUNII ŚWIĘTEJ

RORATY: wtorek i piątek w miesiącu grudniu – godzina 18.00.

8. grudzień godzina 11.30 – Poświęcenie medalików szkaplerznych

2. luty godzina 11.30 – Poświęcenie świec chrzcielnych

8. marzec godzina 11.30 – Poświęcenie Książeczek Modlitewników

1 maj godzina 16.00 – Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego i Pierwsza Spowiedź Dzieci

3 maj 2020 r. godzina 11.30 – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

4 – 8 maja – godzina 17.00 – Biały Tydzień