Ogłoszenia

ogłoszenia duszpasterskie na 17 marzec 2019 rok

2 Niedziela Wielkiego Postu
17 marzec 2019 rok

 

1. Dzisiaj rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje prowadzi ks. Dr Artur Seweryn. Zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych. Dzisiaj konferencje rekolekcyjne są na wszystkich Mszach Świętych oraz na nabożeństwie Gorzkich Żali. Nauki rekolekcyjne będą w czasie każdej Mszy Świętej do środy. We wtorek będzie dzień szczególnie poświęcony osobom starszym i chorym. Na Mszy Świętej o godzinie 8.00 i 17.00 będzie udzielony Sakrament Chorych, dlatego prosimy, aby umożliwić naszym chorym przybycie do kościoła, aby mogli uczestniczyć w łaskach tego sakramentu. W środę będzie dzień rekolekcyjnej spowiedzi wielkopostnej. Przybędą do naszej parafii spowiednicy z naszego dekanatu. Do spowiedzi będzie można przystąpić rano od 7.30 – 8.30 i po południu od 16.30 – 18.00. Zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach, bo jest to dla nas wszystkich czas łaski i droga zbawienia. Podczas rekolekcji będzie można kupić książki z naukami rekolekcyjnymi i kazaniami autorstwa Ks. Dra Artura, naszego rekolekcjonisty, a przede wszystkim duszpasterza naszej parafii.

2. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie Gorzkich Żali w niedzielę o godzinie 17.15 i w Drodze Krzyżowej w piątek o godzinie 17.30.

3. Otrzymaliśmy od Boga wielką łaskę. Od piątku 15 marca nasz kościół posiada kopię Całunu Turyńskiego na specjalnym płótnie w oryginalnych rozmiarach. W każdą niedzielę i piątek Wielkiego Postu możemy adorować tę najcenniejszą relikwię chrześcijaństwa, wpatrując się w ślady ran Zbawiciela i rozważając Jego mękę jaką podjął dla naszego zbawienia, możemy pogłębić naszą nadzieję zmartwychwstania.

4. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można do puszki złożyć ofiarę na Kościoły Misyjne.