Aktualności

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Sosnowiec, 25 marca 2020r.

L.dz. 267/2020

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu  Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.  udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.
Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

Pełna treść Dekretu

KORONAWIRUS

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce,
zgodnie z zarządzeniem organów państwowych,
podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy
(msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty)
może przebywać jednorazowo maksymalnie
do 5 osób.

(Proszę dać możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej przede wszystkim rodzinie, która zamówiła intencję).

Wielki Post

LOgo

ŚrodaPost Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Wielki Post nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał się w miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed rozpoczęciem publicznej działalności. Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty i przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił „Duchem Świętym i ogniem”. Post jest więc jednym z elementów pokuty.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, w świecie arabskim i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII wieku, zaś pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą zindeks X wieku. W 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Ten prosty obrzęd stanowi pozostałość po starożytnej liturgii nakładania pokuty na publicznych grzeszników. Pokutnicy gromadzili się w świątyni, wyznawali grzechy, kapłan zaś posypywał ich głowy popiołem, nakazując opuszczenie wspólnoty na czas pokuty. Progi świątyń wolno im było znowu przestąpić dopiero po spowiedzi w Wielki Czwartek.
Popiół jest symbolem umartwienia i nawrócenia się do Boga. Podobnie jak ogień symbolizuje on moc oczyszczającą. Niekiedy pochodził ze starych cmentarnych krzyży, spalonych w Wielką Sobotę podczas święcenia ognia. Asceci dodawali go nieraz do jedzenia, a biedni – do wypieku chleba, by było go więcej.
Okres Wielkiego Postu jest dla wiernych wezwaniem do odnowienia życia i wewnętrznego nawrócenia. Od jego początku aż do Wigilii Paschalnej nie mówi się „Alleluja”. W tym czasie w każdy piątek w kościołach odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej,( w naszym kościele 17.30) a w każdą niedzielę – nabożeństwo Gorzkich Żali (17.15).
Od Środy Popielcowej obowiązuje w liturgii kolor fioletowy, w kościołach rzadziej odzywają się dzwony i organy. Ponadto Kościół zakazuje w tym czasie hucznych zabaw.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, który oznacza trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy wierni powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada natomiast na wiernych obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii – chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny.

Rekolekcje wielkopostne

 

Ukrzyżowanie

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020

Rekolekcje głosi Ks. Dr Jan Koclęga

2 Niedziela Wielkiego Postu – 8 marzec 2020 roku

8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
10.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
11.30 – Msza Św. z nauką wszystkich
17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Poniedziałek – 9 Marzec 2020 roku
8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Wtorek – 10 Marzec 2020 roku
Dzień chorych – Sakrament Namaszczenia Chorych
8.00 – Msza Św. z nauką dla chorych i samotnych – udzielenie Sakramentu Chorych
17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa – 11 Marzec 2020 roku
Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej
8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
Spowiedź: 7.30 – 8.30
16.30 – 18.00

Pomóżmy chorym, którzy są w naszych domach przybyć do kościoła we wtorek 19 marca, aby mogli uczestniczyć w Sakramencie Chorych i skorzystać z rekolekcji wielkopostnych.

Zapraszamy wszystkich do łaski Bożego Miłosierdzia i skorzystania z Sakramentu Pojednania – Spowiedzi Świętej. W środę 20 marca od godziny 7.30 – 8.30 i po południu od 16.30 zaproszeni spowiednicy z naszego dekanatu będą służyć  w konfesjonałach.

Parafialna pielgrzymka do Sanktuariów Warmi i Mazur i na beatyfikację s.b. Stefana wyszyńskiego

Program pielgrzymki:IMG_20200130_121950

4 czerwiec - Przejazd do Gietrzwałdu, Msza Święta, obiadokolacja i nocleg i śniadanie.

5 czerwiecLidzbark Warmiński – zwiedzanie zamku biskupów warmińskich, Stoczek Klasztorny – miejsce uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego, Święta Lipka, Różany Stok,  Sokółka, Msza Święta, obiadokolacja, nocleg i śniadanie.

6 czerwiec - Sokółka – uczestnictwo w Pielgrzymce Diecezji Sosnowieckiej z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza Grzegorza Kaszaka, przejazd w stronę Warszawy, obiadokolacja, nocleg i śniadanie.

7 czerwiec – Warszawa – uczestnictwo we Mszy Świętej beatyfikacyjnej S.B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powrót do Sosnowca w godzinach wieczornych.

Koszt pielgrzymki: 500 zł – ( przejazd, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka przewodnika )

Zapisy: Pani Barbara Stefanowicz

Nowe witraże w oknach kaplicy w budynku plebanii

 

Witraże autorstwa artysty witraży Pana Adama Stawińskiego z Chorzowa

zostały zamontowane w oknach kaplicy plebanii. Wnętrze nabrało bardziej sakralnego wymiaru.

Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie jest wizerunek Błogosławionego wkrótce Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

IMG_20200130_121950

Po prawej stronie widnieje wizerunek Św. Jana Pawła II Papieża, w stroju pontyfilalnym.

IMG_20200130_121959

W bocznym oknie kaplicy umieszczono podwójny witraż.

Po lewej stronie widzimy postać Św. Antoniego z Padwy. W każdy wtorek wznosimy do Boga nasze prośby w nowennie do Św. Antoniego.

Po prawej stronie jest postać jeszcze Sługi Bożego, „polskiego Szarbela” Ojca Wenantego Katarzyńca, Franciszkanina z Kalwarii Pacławskiej. Nasza Parafia w sposób znacząco szczególny odczuwa opiekę tego niezwykłego świętego.

Dziękujemy fundatorom tych witraży, osobom, które złożyły na ten cel swoją ofiarę. Niech Ci święci wypraszają Wam Bożą opiekę i pomyślność w codziennym życiu.

Witraże zainstalowano w dniu 30 stycznia 2020 roku.

IMG_20200130_121932

Strona w budowie

Przepraszamy strona w budowie.