Aktualności

Ekspozycja Całunu turyńskiego


IMG_20190315_153728 (2)

Nasza Parafia stała się posiadaczem kopii Całunu Turyńskiego – najcenniejszej relikwii chrześcijaństwa. Kopia jest wykonana na specjalnym płótnie w oryginalnych rozmiarach: 4,37 m x 1,13 m. We wszystkie niedziele i piątki okresu Wielkiego Postu można adorować tę relikwię i rozważać mękę Pana Jezusa, przyglądając się śladom ran na tym pogrzebowym płótnie.

Nowe badania potwierdzają autentyczność Całunu Turyńskiego

Najnowsze badania przeprowadzone przez włoskich naukowców potwierdzają, że “człowiek, który został okryty Całunem Turyńskim, został wcześniej ukrzyżowany”. Określają też dokładne miejsce ciosu, zadanego włócznią, która przebiła bok Jezusa i potwierdzają autentyczność śladów krwi znajdujących się na Całunie.

Włoski dziennik La Stampa opublikował najważniejsze wnioski z badań, które wkrótce zostaną w całości zaprezentowane i omówione. Ich autorami są m.in. znany włoski profesor radiologii Filippo Marchisio oraz prof. Pier Luigi Baima Bollone, znany badacz Całunu i kierownik Międzynarodowego Centrum Syndonologicznego z Turynu.

Punktem wyjścia do badań było zauważenie, że według wizerunku z Całunu prawe ramię mężczyzny, który był nim okryty jest o 6 cm dłuższe od lewego ramienia. Badacze przypisali ten fakt deformacji do której dochodzi wskutek ukrzyżowania, a także faktowi, że ciało zmarłego było na siłę układane w pozycji, w jakiej okryto je Całunem. Jako że wskutek uszkodzenia Całunu w pożarze w 1532 r. część wizerunku ramion stała się niewidoczna, różnica w ich długości nie jest łatwa do zaobserwowania przez niedoświadczonego obserwatora. Jednakże dzięki użyciu najnowszych technologii wykorzystywanych w tomografii komputerowej, udało się odtworzyć brakującą część wizerunku.

Badacze potwierdzili też “absolutną prawdziwość” śladów krwi na Całunie, choć ubiegłoroczne badania innych specjalistów poddawały w wątpliwość ich autentyczność. Udało im się też zidentyfikować dokładne miejsce przebicia włócznią ciała, a w następstwie: organy, które zostały uszkodzone i szczegóły dotyczące fenomenu krwi i wody, które wypłynęły z przebitego boku. Jak wyjaśniają, włócznia przebiła m.in opłucną w obu płucach, a krew wypłynęła prawą stroną na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Podkreślają też, że rekonstrukcja brakującego fragmentu obrazu ramienia potwierdza spójność całego wizerunku przedstawionego na Całunie i jego ponadnaturalny charakter.

Całun Turyński o wymiarach 437x113x112,5 cm przechowywany jest w Kaplicy Całunu Turyńskiego w katedrze św. Jana Chrzciciela w Turynie.

Rekolekcje wielkopostne

 

Ukrzyżowanie

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019

Rekolekcje głosi Ks. Dr Artur Seweryn

2 Niedziela Wielkiego Postu – 17 marzec 2019 roku

8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
10.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
11.30 – Msza Św. z nauką dla dzieci
17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Poniedziałek – 18 Marzec 2019 roku
8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Wtorek – 19 Marzec 2019 roku
Dzień chorych – Sakrament Namaszczenia Chorych
8.00 – Msza Św. z nauką dla chorych i samotnych – udzielenie Sakramentu Chorych
17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa – 20 Marzec 2019 roku
Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej
8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich
Spowiedź: 7.30 – 8.30
16.30 – 18.00

Pomóżmy chorym, którzy są w naszych domach przybyć do kościoła we wtorek 19 marca, aby mogli uczestniczyć w Sakramencie Chorych i skorzystać z rekolekcji wielkopostnych.

Zapraszamy wszystkich do łaski Bożego Miłosierdzia i skorzystania z Sakramentu Pojednania – Spowiedzi Świętej. W środę 20 marca od godziny 7.30 – 8.30 i po południu od 16.30 zaproszeni spowiednicy z naszego dekanatu będą służyć  w konfesjonałach.

Wielki Post

LOgo

ŚrodaPost Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – świąt Wielkiej Nocy. Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Wielki Post nawiązuje do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni, gdzie pościł i był kuszony przez szatana. Jezus udał się w miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu chrztu z rąk św. Jana i przed rozpoczęciem publicznej działalności. Wtedy też św. Jan nawoływał do pokuty i przygotowania na przyjście Zbawiciela, który będzie chrzcił „Duchem Świętym i ogniem”. Post jest więc jednym z elementów pokuty.
Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, w świecie arabskim i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII wieku, zaś pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą zindeks X wieku. W 1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Ten prosty obrzęd stanowi pozostałość po starożytnej liturgii nakładania pokuty na publicznych grzeszników. Pokutnicy gromadzili się w świątyni, wyznawali grzechy, kapłan zaś posypywał ich głowy popiołem, nakazując opuszczenie wspólnoty na czas pokuty. Progi świątyń wolno im było znowu przestąpić dopiero po spowiedzi w Wielki Czwartek.
Popiół jest symbolem umartwienia i nawrócenia się do Boga. Podobnie jak ogień symbolizuje on moc oczyszczającą. Niekiedy pochodził ze starych cmentarnych krzyży, spalonych w Wielką Sobotę podczas święcenia ognia. Asceci dodawali go nieraz do jedzenia, a biedni – do wypieku chleba, by było go więcej.
Okres Wielkiego Postu jest dla wiernych wezwaniem do odnowienia życia i wewnętrznego nawrócenia. Od jego początku aż do Wigilii Paschalnej nie mówi się „Alleluja”. W tym czasie w każdy piątek w kościołach odprawia się nabożeństwo Drogi Krzyżowej,( w naszym kościele 17.30) a w każdą niedzielę – nabożeństwo Gorzkich Żali (17.15).
Od Środy Popielcowej obowiązuje w liturgii kolor fioletowy, w kościołach rzadziej odzywają się dzwony i organy. Ponadto Kościół zakazuje w tym czasie hucznych zabaw.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, który oznacza trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy wierni powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada natomiast na wiernych obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii – chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny. Zapraszamy na Msze Święte z obrzędem posypania głowy popiołem do naszego kościoła rano o godzinie 8.00 i po południu o godzinie 17.00.

Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie od trudności duchowych

centrum modlitwy o uzdrowienie i uwolnienieCrux Benedicti  od trudności duchowychHerb Diecezji

Modlitwa o uzdrowienie z choroby ciała i duszy i uwolnienie od trudności duchowych w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 170 (Sosnowiec Dańdówka) odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca (z wyjątkiem wakacji) o godzinie 17.00.

Najpierw jest okazja do skorzystania z Sakramentu Bożego Miłosierdzia – spowiedzi św. W wielu przypadkach spowiedź święta to pierwszy i najważniejszy egzorcyzm, w którym bardzo często dokonuje się całkowite duchowe uzdrowienie, albo uwolnienie od duchowych trudności. Potem jest Msza Święta, po której w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu trwa modlitwa o uwolnienie ze skutków różnych zgubnych dla duszy działań, modlitwa o uzdrowienie od choroby duszy i ciała. Za zgodą Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka odmawiany jest specjalny egzorcyzm z dopuszczonego przez Księdza Biskupa Rytuału Egzorcyzmów. Modlitwę kończy indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem z nałożeniem rąk. Dobrze jest uczestnictwo w tej modlitwie poprzedzić odpowiednim przygotowaniem poprzez spowiedź i ewentualną konsultację z Księdzem Egzorcystą.

Dlaczego modlitwa uzdrowienia?

Pan Jezus nauczał, uzdrawiał, wypędzał złe duchy i głosił Królestwo Boże. Jezus leczył wszystkie choroby wśród ludzi.

Teraz też Jezus żyje i chce również uzdrawiać.

Modlimy się o uzdrowienia dlatego, że Pan Jezus tak powiedział:

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Mk16,17-18

Daj się poprowadzić Panu Jezusowi. Modlitwa o uzdrowienia jest wołaniem człowieka do Boga żywego. „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci którzy się źle mają”. Mk 2,17 Jeśli jesteś w potrzebie to wołaj z całego serca. Bóg wołany przyjdzie, bo obiecał: „Wszystko o co w modlitwie prosicie stanie się wam tylko wierzcie że otrzymacie”. Mk 11,24

W Ewangelii często czytamy o uzdrowieniach, których dokonywał Jezus. Zanim to nastąpi Jezus pyta o wiarę. Dopiero, gdy widzi, że człowiek wierzy, to znaczy ufa Chrystusowi, wówczas uzdrawia. Konieczna jest jednak głęboka wiara: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1,37

Co zrobić jeśli moja wiara jest słaba? Zawołać: „Panie Jezus Chryste, otwórz moje serce i przymnóż mi wiary. Potrzebuje Cię. Otwieram Ci drzwi mojego serca i pozwalam abyś uczynił co chcesz. Zgadzam się na Twoją wolę’’.

Jeśli nie wierzysz, wołaj: „Boże, jeżeli jesteś przyjdź do mojego życia”.

Bóg odpowiada na modlitwę:

„Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”. Ez 36,25-26

Bóg dokonując uzdrowienia dotyka całego człowieka: ducha, duszy i ciała. Bóg ciągle zdumiewa dokonując znaków i cudów uzdrowień. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego.

Kiedy przychodzimy na modlitwę uzdrowienia do kościoła. Przeżywasz przeciwności w życiu, niepowodzenia, sytuacje trudne do wyjaśnienia, chorujesz (fizycznie i psychicznie) to zwracając się do Boga z błaganiem o pomoc możesz liczyć na Jego wsparcie. Ale pamiętaj: nie zawsze zło, które cię dotyka w życiu to skutek działania złego ducha. Często jest to cierpienie, które Bóg dopuszcza w naszym życiu dla dobra naszego zbawienia. Wtedy należy przewartościować myślenie o cierpieniu, bo jeżeli je zaakceptujemy to przyjmujemy na swoje ramiona Chrystusowy Krzyż. A Krzyż to wielkie dobro, mało powiedziane,  to ogromna łaska, to moc od Boga, która zwycięża nawet śmierć. Umiejętność przyjęcia krzyża cierpienia w swoim życiu dodaje siły w zmaganiu się w chorobie duszy i ciała i jest źródłem wszelkiego uzdrowienia. Całość modlitwy trwa kilka godzin. Zostajemy do końca modlitwy. Nie śpieszmy się.

MODLITWA O UZDROWIENIE JEST EWANGELIZACJĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Strona w budowie

Przepraszamy strona w budowie.